Projekty certyfikacji

„Dobra Uczelnia – Dobra Praca”
Projekt certyfikacji przeznaczony zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Obecnie wiele polskich uczelni zasługuje na takie wyróżnienie, realizując szereg działań zwiększających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Nie da się ukryć, że właśnie aspekt praktyczny kształcenia i właściwe przygotowanie studentów do pracy zaczynają dominować w myśleniu i podejściu do organizacji studiów w Polsce.

„Wiarygodna Szkoła”
Projekt certyfikacji skierowany do uczelni niepublicznych ma na celu skuteczne wyróżnienie tych podmiotów, które cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność względem otoczenia. Funkcjonują one w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i zapewniają właściwe warunki studiowania.

Konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”
Konkurs, w którym mogą brać udział zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Projekt ogólnopolskiego konkursu ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii, wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.