Dobra Uczelnia – Dobra Praca

Dobra Uczelnia - Dobra Praca

Program certyfikacji „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” ma na celu wyróżnienie oraz promowanie tworzących perspektywy zawodowe oraz dostosowujących kształcenie do potrzeb rynku pracy szkół wyższych, które
w sposób szczególnie odpowiedzialny podchodzą do swoich studentów i absolwentów. Od początku swego istnienia projekt ten cieszy się zainteresowaniem ze strony uczelni oraz dużą popularnością w kręgach maturzystów.

Certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”:

  • potwierdza rzetelność oraz solidność uczelni,
  • buduje i wzmacnia pozytywny wizerunek uczelni oraz jej wiarygodność,
  • wyróżnia uczelnię na tle innych,
  • pomaga w dotarciu do nowych studentów.

Program certyfikacji „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Jesteśmy przekonani, że wiele polskich uczelni zasługuje na takie wyróżnienie realizując szereg działań zwiększających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Nie należy zapominać, że to właśnie praktyczny aspekt kształcenia i właściwe przygotowanie studentów do pracy, powinny w obecnej sytuacji zdominować myślenie i podejście do organizacji studiów w Polsce.

W toku przyznawania nominacji do otrzymania przez Uczelnię certyfikatu „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” wnikliwej analizie poddawane są takie aspekty jak m.in.: działania jednostek uczelnianych na rzecz studentów i absolwentów, dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowe i zagraniczne programy stażowe, a także współpraca uczelni z pracodawcami z regionu.

Znak jakości „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” akcentuje atrakcyjność uczelni w oczach maturzystów, dla których aspekt realnego zatrudnienia po ukończonych studiach stanowi podstawowe kryterium wyboru ścieżki kształcenia.

Uczelnie, którym zostaje przyznany znak „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, mogą wykorzystywać go w danym roku akademickim.

Znak „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” posiada również wersję anglojęzyczną: „Good School – Good Job”:

Good School - Good Job

W projekcie certyfikacji mogą brać udział również wydziały uczelni. W tym przypadku wydział otrzymuje możliwość posługiwania się w danym roku akademickim specjalną wersją znaku (w dwóch wariantach – polskim i angielskim – odpowiednio „Dobry Wydział – Dobra Praca”, „Good Faculty – Good Job”).