Wiarygodna Szkoła

Autorski projekt certyfikacji „Wiarygodna Szkoła” adresowany jest do szkół niepublicznych. Ma on na celu skuteczne wyróżnienie tych podmiotów, które cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność względem otoczenia. Funkcjonują one w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i zapewniają właściwe warunki studiowania. „Wiarygodna Szkoła” ponadto umożliwia studentom rozwój zainteresowań i umiejętności oraz kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy bez trudu odnajdują się na rynku pracy.

W obecnej sytuacji zachodzących zmian demograficznych oraz konieczności sprostania wymaganiom jakości kształcenia, rekomendacja i poświadczenie wiarygodności uczelni są wysoce pożądane przez kandydatów. Posługiwanie się znakiem Wiarygodna Szkoła odgrywa dużą rolę w budowaniu pozytywnego wizerunku, podkreśla rzetelność w działaniu uczelni oraz przyczynia się do wzrostu zaufania wśród przyszłych i obecnych studentów. Znak Wiarygodna Szkoła wzmacnia pozycję szkoły na rynku i tym samym zwiększa efektywność prowadzonej rekrutacji.

Uczelnie, którym zostaje przyznany znak „Wiarygodna Szkoła”, mogą go wykorzystywać na potrzeby prowadzonych działań promocyjnych w danym roku akademickim.

Znak „Wiarygodna Szkoła” posiada także anglojęzyczną wersję: „Reliable School”: