Konkurs na najbardziej innowacyjną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych 2021 – wyniki

Konkurs na najbardziej innowacyjną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych 2021 – wyniki

28 września 2021 Off Autor: EB

Znane są już wyniki jedenastej edycji konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Zakończył się proces weryfikacji Uczelni i znamy już wyniki konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, organizowanego już po raz jedenasty przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania.

Projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

W jedenastej edycji konkursu zwyciężyły uczelnie:

W kategorii Najlepsza Polska Uczelnia:

Akademia Morska w SzczecinieW kategorii Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Akademia Morska w Szczecinie wyróżnia się czynnym i innowacyjnym udziałem w tworzeniu międzynarodowej przestrzeni naukowo-badawczej oraz edukacyjnej, zorientowanej głównie na gospodarkę morską. Wielokierunkowe badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez Uczelnie, w oparciu o ustawiczne monitorowanie zmieniającego się otoczenia, wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu morskiego. W celu podniesienia kompetencji zawodowych studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizowane są projekty stażowe, programy certyfikacji oraz prowadzone są prace nad wdrożeniem kolejnych międzynarodowych akredytacji. Uczelnia stale rozbudowuje bazę laboratoryjną, przygotowując studentów do praktycznego wykorzystania narzędzi i rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Ważnym elementem procesu edukacji są również praktyki programowe.

Atuty Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu to przede wszystkim unikalne i nowatorskie programy studiów, wzorowa współpraca z firmami i przedsiębiorstwami branży TSL, umiędzynarodowienie studiów, prestiżowe akredytacje, nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna oraz dynamiczna działalność badawczo-rozwojowa. Fundament naukowo-badawczy uczelni stanowią specjaliści, którzy posiadają wykształcenie oraz doświadczenie techniczne, ekonomiczne i społeczne. Dzięki takiemu połączeniu realizowane projekty badawcze mają charakter interdyscyplinarny, a przygotowywane wnioski i proponowane rozwiązania są wieloaspektowe. Studenci mają do swojej dyspozycji m.in. Laboratorium systemów informatycznych, Laboratorium inżynierii logistycznej, Laboratorium budowlane, Laboratorium podstawowych problemów techniki, a nawet własne studio nagrań.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyróżnia się nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoryjną i badawczą oraz dynamiczną współpracą z przedsiębiorstwami, firmami i instytucjami administracji publicznej, zapewniającą studentom atrakcyjne praktyki i staże zawodowe. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, czy Laboratorium Transportu to tylko kilka wybranych miejsc, w których wykładowcy WSEI z aktywnym udziałem studentów, prowadzą badania naukowe, doświadczenia i analizy. Ich efektem są zakładane przez studentów działalności gospodarcze, startupy czy organizowane wspólnie komercyjne inicjatywy.


Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!